HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật - Hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

WEBLINKS

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Mô hình canh tác lúa lai GS9

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 2782 | Số lượt tải: 1     Facebook

Mô hình, canh tác, lúa lai, GS9, lúa lai GS9

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới