HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật - Hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

WEBLINKS

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực khác
Nhà Nông sáng tạo: Máy bào rau

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 3206 | Số lượt tải: 1     Facebook

Nhà nông sáng tạo, máy bào rau, máy bào, rau

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới